Notaris

Notarissen zijn openbare ambtenaren, die met uitsluiting van anderen bevoegd zijn notariële akten op te maken, daarvan dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven.

Overige zaken

Naast deze wettelijk omschreven taken kan een notaris ook de aangiften voor de erfbelasting verzorgen. Hij/zij is op de hoogte van de aftrekposten, vrijstellingen en de tarieven voor de erfbelasting.

Tuchtrechtelijk toezicht

Notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht. Een  notariële akte is (met het oog op de uitvaart/overlijden) verplicht bij het maken of wijzigen van een testament en bij het verdelen van bepaalde erfenissen.

Een testament is rechtsgeldig, mits door een notaris opgemaakt. Een testament is een verklaring waarin staat wat er moet gebeuren met de erfenis van iemand. Daarbij gaat het met name over de verdeling van het 'vermogen'. In deze uiterste wil kan men voor zover de wet dat toelaat onder andere afwijken van de regels in het versterfrecht.

De verdeling van roerende goederen -indien daar niets over bepaald is in het testament en/of een codicil- kan men eventueel in onderling overleg regelen. De verdeling van registergoederen moet echter via een notariële akte gebeuren.

Tarieven

De kosten die verbonden zijn aan bepaalde soorten van notariële akten en andere werkzaamheden kunnen per notariskantoor flink verschillen. Het is daarom zinvol om eerst een kostenopgave te vragen bij verschillende notarissen.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl